Proprietate intelectuală

Costaș, Negru & Asociații oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniile predilecte ale proprietății intelectuale. Printre serviciile juridice acordate de avocații noștri în acest domeniu de activitate se numără următoarele:

– redactarea și revizuirea de acorduri (inclusiv acorduri de confidențialitate/non-disclosure agreements) și clauze privind drepturile de proprietate intelectuală în relația dintre angajatori și salariații lor și în relațiile dintre partenerii de afaceri, care presupun accesul celeilalte părți contractante la informații și date protejate de drepturi de proprietate intelectuală;

– verificarea înregistrării brevetelor de invenție și mărcilor în evidențele naționale;

– consultanță și asistență juridică în demersul de înregistrare a mărcilor și de acordare a brevetelor de invenție;

– asistență și reprezentare juridică în negocierea, încheierea și modificarea contractelor având ca obiect al prestației drepturi de proprietate intelectuală;

– reprezentare juridică în relația administrativă cu OSIM (direct, prin intermediul biroului societății din București);

– asigurarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală, prin reprezentare juridică în fața instanțelor competente în litigii izvorâte din încălcarea acestor drepturi sau din contractele încheiate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală.

De exemplu, societatea noastră a reprezentat cu succes interesele unor companii care activează în domeniul IT, inclusiv societăți finanțate din capital străin care își desfășoară activitatea curentă pe piața din România, în demersurile de negociere și încheiere a unor acorduri de confidențialitate privind produsele comercializate partenerilor comerciali, asupra cărora au justificat drepturi de proprietate intelectuală.

Profilul societăților asistate juridic de către Societatea Civilă de Avocați Costaș, Negru & Asociații în domeniul vast al proprietății intelectuale este divers și în continuă expansiune.