Protecția datelor

Din perspectiva recentelor sancțiuni aplicate marilor jucători pe piață pentru încălcarea obligațiilor impuse prin Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații asigură asistența și reprezentarea clienților în toate ariile de incidență ale legislației specifice.

Oferim consultanță în vederea implementării GDPR și a desfășurării activităților operatorului de date cu caracter personal, atât în ce privește prelucrarea datelor standard, a datelor sensibile de tipul celor biometrice sau a datelor privind condamnări penale, cât și cu privire la atribuțiile specifice Data Protection Officer.

Costaș, Negru & Asociații asigură deopotrivă reprezentarea juridică a persoanelor vizate în fața unor operatori care au prelucrat în mod nelegal date protejate ale acestora, dar și activități de consultanță privitoare la legalitatea manifestării consimțământului și modalitatea de furnizare a datelor cu caracter personal, astfel încât drepturile acordate prin GDPR să fie respectate plenar.