Show Us the Money: Filmul cu APIA

În practica societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații referitoare la domeniul contenciosului administrativ, întâlnim de multe ori situații în care actele administrative au un caracter abuziv și creează adevărate prejudicii pentru justițiabili.

Cu titlu de exemplu, printr-o serie de hotărâri recent pronunțate de către Tribunalul Bihor și menținute în recurs de către Curtea de apel Oradea, echipa de avocați din cadrul societății Costaș, Negru & Asociații a reușit să obțină anularea actelor administrative vătămătore și să cenzureze refuzul nejustificat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (în continuare APIA). Ca și consecință, APIA a fost obligată să efectueze plata unui ajutor de stat pe care anterior refuzase să-l acorde. Ne propunem să dezvoltăm problema juridică în cele ce urmează.

Așadar, litigiul a fost demarat de către patru societăți ca urmare refuzului APIA de a efectua plata ajutorului financiar excepțional acordat de HG nr. 1053/2022, în ciuda faptului că societățile reclamante fuseseră declarate eligibile pentru a beneficia de ajutorul excepțional menționat.

În concret, ulterior analizării cererilor, societățile în cauză au fost declarate eligibile de către Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură pentru a primi ajutorul excepțional, îndeplinind condițiile prevăzute în Hotârârea de Guvern nr. 1053/2022 pentru acordarea sprijinului financiar.

Cu toate acestea, societățile reclamante nu au beneficiat de ajutorul financiar aprobat spre plată de către pârâtă, deoarece, susține APIA, în cuprinsul cererii de plată ar fi fost menționat un cont bancar inactiv.

În scopul remedierii situației, societățile reclamante au formulat  o cerere, înregistrată la APIA prin care au solicitat ca plata să fie efectuată într-un cont activ al societăților.

Societățile reclamante au învederat faptul că eroarea materială cu privire la numărul de cont menționat în cuprinsul cererii de plată s-a produs ca urmare a unei modificări, independente de voința acestora, a numărului de cont operată de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică.

Mai departe, APIA a refuzat să efectueze plată în contul corect indicat invocând faptul că termenul pentru acordarea ajutorului excepțional a fost depășit, deși în realitate nu era vorba despre o nouă cerere de plată ci despre îndreptarea unei simple erori materiale.

În esență, APIA a invocat în motivarea refuzului de a reefectua plata, dispozițiile potrivit cărora plata ajutoarelor excepționale se face până la data de 30 septembrie 2022. Am considerat faptul că aceste dispoziți nu își găsesc aplicabilitate în prezenta speță. Practic, plata inițială către reclamante s-a efectuat în termenul legal, iar toate formalitățile prevăzute în actul normativ au fost respectate, societățile câștigându-și dreptul de a primi respectivul ajutor.

Cu alte cuvinte, nu s-a solicitat acordarea unei noi plăți per se, ci doar reefectuarea plății, care inițial a fost virată într-un cont inactiv, eroare ce nu poate fi imputată reclamantelor, deoarece, modificarea contului de trezorerie s-a realizat ca urmare a deciziei  Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică.

Întrucât APIA nu a fost de acord cu acordarea sumelor, ne-am adresat Tribunalului Bihor solicitând anularea actelor administrative vătămătoare și cenzurarea refuzului nejustificat de a efectua plata.

Având în vedere circumstanțele factuale mai sus prezentate, prima instanță a constatat faptul că în ciuda susținerilor APIA în speță reclamantele nu au operat nicio modificare ulterior depunerii cererii, mai mult decât atât au formulat o cerere de înștiințare APIA – centrul județean Bihor prin care aduce la cunoștință faptul că a operat o modificare cu privire la contul bancar al societăților.

În acest context, APIA avea cunoștință de această modificare, dar a preferat să refuze reefectuarea plății într-un cont valid. Or, scopul schemei de ajutor de stat este acela de a sprijini beneficiarii în susținerea activității de creștere în sectoarele bovine, suine și avicole și nu acela de a împiedica efectuarea acestor plăți.

În esență, instanța a statuat faptul că reclamantele au îndeplinit toate condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, informând APIA despre contul deschis la Trezoreria Statului anterior formulării cererii, neexistând astfel o modificare a cererii inițiale.

În ceea ce privește invocarea de către APIA a expirării termenului legal, instanța a apreciat că aceste apărări nu pot fi reținute ca fiind întemeiate câtă vreme reclamantele a introdus cererea de acordare a sprijinului legal, iar decizia de plată a fost emisă anterior termenului limită. Important de menționat este faptul că instanța a achiesat la cele statuate de noi în cererile introductive, respectiv faptul că reclamantele nu au solicitat efectuarea unei plăți noi cu încălcarea termenului prevăzut de lege ci reefectuarea aceleiași plăți în contul valid.

Față de aceste considerente Tribunalul Bihor a admis acțiunea formulată, a cenzurat refuzul nejustificat al autorității și a obligat APIA la plata în favoarea societăților reclamante a ajutorului excepțional și a cheltuielilor de judecată.

Mai departe, APIA a atacat hotărârile pronunțate de către Tribunalul Bihor. Cererile de recurs au fost judecate de către Curtea de Apel Oradea, care le-a respins ca nemotivate, așadar, hotărârile primei instanțe au rămas definitive.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Maria Tușa și de av. Loredana Feier, ambii avocați fiind din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 20 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro.

 Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.