Suspendare decizie revocare autorizație antrepozit fiscal

Echipa Costaș, Negru & Asociații a obținut recent, la Curtea de Apel Cluj, suspendarea unei decizii de revocare a unei autorizații de antrepozit fiscal, în procedura reglementată de art. 15 din Legea nr. 554/2004.

În fapt, societatea pentru care am asigurat reprezentarea are ca obiect principal de activitate producerea și prelucrarea alcoolului etilic. La finalul anului 2016, societatea a făcut obiectul unui control antifraudă organizat de către D.R.A.F. 6 Oradea, la punctul său de lucru din județul Bistrița-Năsăud, în vederea stabilirii faptice a stocurilor existente. Ulterior, în cursul lunii ianuarie 2017, administratorul societății a fost “invitat” la diverse restaurante din municipiul Cluj-Napoca de către membrii echipei de control antifraudă, sub pretextul discutării rezultatelor și finalității controlului antifraudă.

La data de 3.02.2017, printr-un proces-verbal, D.R.A.F. 6 Oradea a alegat faptul că ar fi fost identificate cantități de alcool sanitar în plus (14.886,5 litri) și cantități de alcool etilic în minus (o cantitate de 5.749,08 litri), prin raportare la documentele puse la dispoziție de societate. Trebuie precizat, în context, că inspectorii antifraudă n-au procedat niciodată la inventarierea stocului faptic de materii prime, ci doar la estimarea acestuia.

Pe baza acestui proces-verbal de control, la solicitarea inspectorilor antifraudă, prin decizia nr. 022/29.03.2017, Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a revocat autorizația de antrepozit fiscal emisă în favoarea societății, justificarea fiind aceea că societatea beneficiară nu ar fi ținut evidențe exacte și actualizate pentru fiecare antepozit fiscal în parte și că nu ar fi respectat exigențele privind denaturarea alcoolului etilic în prezența autorității vamale.

Ca urmare a imposibilității continuării activității, societatea a intrat în insolvență, dar a contestat decizia de revocare a autorizației de antrepozit fiscal.

Anterior soluționării litigiului de fond, Curtea de Apel Cluj a respins o cerere de suspendare a deciziei de revocare, în procedura prevăzută de art. 14 din Legea nr. 554/2004.

În dosarul de fond, în care societatea este reprezentată de echipa Costaș, Negru & Asociații, a fost formulată o nouă cerere de suspendare a decziei de revocare nr. 022/29.03.2017, cerere grefată pe dispozițiile art. 15 din Legea nr. 554/2004, evocându-se cu precădere următoarele argumente:

– Contribuabilul nu a fost niciodată audiat, anterior emiterii deciziei de revocare nr. 022/29.03.2017;

– Contribuabilul nu a avut acces la dosarul administrativ care a stat la baza deciziei cauzatoare de prejudicii;

– Sesizarea organului emitent al deciziei de revocare a fost neregulată, întrucât acesta nu putea fi sesizat de către D.R.A.F. 6 Oradea, ci doar de către autoritatea fiscală teritorială.

– Decizia de revocare era esențialmente nemotivată.

– Conform declarațiilor inspectorilor antifraudă din cadrul D.R.A.F. 6 Oradea, date în dosarul penal format ca urmare a plângerii penale formulate de societate, aceștia nu au analizat întreaga documentație deținută de societate și nici măcar nu erau dotați, în timpul controlului, cu instrumente specializate de stabilire a alcoolemiei. Or, așa cum societatea a explicat în mai multe rânduri, diferențele identificate proveneau din denaturările de alcool efectuate în prezența autorității vamale în cursul anului 2016, din marja de eroare legală a calibrării bazinelor, din toleranțele tehnologice legale de îmbuteliere și din temperatura alcoolului la momentul efectuării eventualelor măsurători.

– Inexistența unui control fiscal, în condițiile în care inspectorii antifraudă nu au atribuții de control fiscal.

–  Decizia de revocare are, prin raportare la circumstanțele speței, un caracter disproporționat.

Cu ocazia soluționării noii cereri de suspendare, aceste argumente au fost valorizate de Curtea de Apel Cluj, care prin încheierea din 19.09.2018 a dispus suspendarea deciziei nr. 022/29.03.2018 până la soluționarea definitivă a litigiului de fond.

Dincolo de soluție, această speță ridică din nou serioase semne de întrebare asupra tipului de control și asupra limitelor de acțiune pe care ar trebui să le aibă inspectorii antifraudă. Evaluarea preliminară a speței ne face să credem că, în ipoteza anulării actelor prejudiciabile, o acțiune în despăgubiri grefată pe dispozițiile art. 19 din Legea nr. 554/2004 este iminentă.

Reprezentarea societății reclamante în fața Curții de Apel Cluj s-a făcut de către av. Roxana Stuparu din cadrul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.