Verificare situație fiscală personală. Anulare decizii de impunere

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a asigurat cu succes reprezentarea a două persoane fizice în procedura de verificare a situației fiscale personale și în contestațiile fiscale subsecvente, reușind anularea deciziilor de impunere emise pentru o sumă totală de 2.393.430 lei.

În context, reamintim faptul că în vara anului 2015 a fost demarată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală o campanie de verificare a „marilor averi”. În baza unor criterii cel puțin discutabile din punct de vedere juridic au fost selectate mai multe persoane fizice, s-au efectuat verificări privind bunurile mobile și imobile deținute sau vândute, au fost analizate fluxurile financiare, au fost verificate în aceeași manieră rudele persoanelor respective, fiind alcătuită finalmente o listă de aproximativ 300 persoane verificate. Datorită lipsei de personal și complexității investigațiilor, verificarea situației fiscale personale a durat de regulă minim doi ani (în cazul clienților noștri, verificările s-au finalizat la începutul lunii februarie 2018). Obiectivul acestui tip de inspecție fiscală a fost individualizarea unor eventuale venituri nedeclarate și impunerea lor cu 16% (operațiune dublată de stabilirea unor dobânzi și penalități asociate obligațiilor fiscale principale).

În privința celor două persoane fizice pe care societatea le-a reprezentat în această afacere, reproșul principal adus de echipa de control a fost acela că persoanele în cauză ar fi efectuat operațiuni suspecte de creditare și restituire creditare asociat la două societăți comerciale, utilizând fonduri a căror proveniență nu putea fi explicată. Prin urmare, s-au stabilit în cauză obligații fiscale suplimentare în materia impozitului pe venit de aproximativ 1,2 milioane lei, dublate de accesorii aproape la același nivel. Cele două persoane fizice au fost executate silit pentru aceste obligații fiscale, în condițiile în care Curtea de Apel Cluj a validat tale quale toate argumentele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a apreciat că sunt nefondate cererile de suspendare depuse de către persoanele fizice.

Ca urmare a argumentelor expuse prin contestațiile fiscale, inclusiv la momentul susținerii orale a celor două contestații, echipa Costaș, Negru & Asociații a reușit să convingă Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF de faptul că veniturile persoanelor fizice sunt justificate și nu există nicio motiv pentru impozitarea suplimentară. S-au reținut în context, în deciziile de admitere în întregime a contestațiilor fiscale și de desființare a deciziilor de impunere emise de către Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (Serviciul Verificări Fiscale Cluj-Napoca), următoarele:

– Cele două persoane fizice au făcut dovada originii fondurilor, acestea provenind din două contracte de împrumut cu dată certă. Mai mult, persoanele care le-au împrumutat fondurile în cauză, verificate și ele, au putut prezenta contractele notariale de vânzare a unor bunuri imobile care le-au adus venituri semnificative, dovada conservării acestor sume la unitățile bancare, dovada retragerii sumelor, dovada remiterii sumelor către persoanele fizice vizate de control și dovada restituirii parțiale a împrumuturilor.

– Existența și forța juridică a contractelor de împrumut nu a fost pusă în discuție de echipa de inspecție fiscală, astfel încât organul de soluționare a contestațiilor nu poate invalida contractele valabil încheiate și trebuie să le acorde prevalență.

– Utilizarea fondurilor astfel obținute s-a făcut transparent, pentru finanțarea a două societăți comerciale profitabile, creditările-asociat fiind evidențiate contabil. Mai mult, în timp aceste creditări au fost convertite în aporturi asociați, prin majorarea semnificativă a capitalului social deținut de cele două persoane fizice.

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF a reținut astfel că argumentele expuse în cursul procedurii de contestare au condus la configurarea unei alte stări fiscale, suficient probate de contestatori, motiv pentru care s-au admis ambele contestații fiscale și s-au desființat deciziile de impunere emise pentru suma totală de aproximativ 2,3 milioane lei.

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații gestionează cu regularitate asemenea tipuri de verificări fiscale, cu rezultate notabile în ceea ce privește exonerarea persoanelor fizice de la obligațiile fiscale suplimentare stabilite. Echipa de avocați care a lucrat în aceste două cazuri a fost coordonată de Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș, asociat coordonator al societății.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.