Acces dosar administrativ. Prima hotărâre definitivă de obligare a ANAF la predarea dosarului administrativ

În linia inovatoare a practicii sale de drept fiscal, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a reușit să obțină pentru un client din București prima hotărâre definitivă de obligare a ANAF la predarea dosarului administrativ al inspecției fiscale. După știința noastră, aceasta este în fapt prima hotărâre definitivă de obligare a fiscului la asigurarea accesului deplin la documentele inspecției fiscale, în spiritul celor deja statuate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea din 9 noiembrie 2017 în afacerea C-298/16, Ispas.

În acest context, reamintim faptul că asigurarea accesului contribuabilului la dosarul administrativ al inspecției fiscale se numără printre preocupările mai vechi ale echipei societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații. Astfel, avocații noștri au reprezentat contribuabilii chiar în afacerea Ispas, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și, în urma pledoariilor, au reușit să convingă instanța europeană să extindă sfera de aplicare a dreptului de acces la dosarul administrativ. Dacă până la 9 noiembrie 2017 acest drept era recunoscut doar în afacerile de concurență sau în domeniul vamal (domenii pe deplin armonizate în interiorul Uniunii Europene), cu începere de la afacerea Ispas se recunoaște expres un drept al contribuabilului de a avea acces, în principiu deplin și nelimitat, la dosarul administrativ al inspecției fiscale în materia taxei pe valoarea adăugată.

Din păcate, în plan legislativ național nu există nicio evoluție, la aproape doi ani de la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, într-o afacere în care România a fost implicată direct. Nici Guvernul, nici Ministerul Finanțelor Publice și nici Agenția Națională de Administrare Fiscală nu au propus măsuri pentru reglementarea accesului contribuabilului la dosarul administrativ al inspecției fiscale. Pe acest fond, cererile contribuabililor de a avea acces la dosarul administrativ sunt de plano respinse.

La finalul anului 2018, am demarat pentru clientul nostru – aflat în inspecție fiscală și ulterior în reverificare fiscală, după admiterea contestației fiscale – un experiment judiciar. Mai precis, confruntați cu refuzul organului de inspecție fiscală (Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București) și respectiv al organului de soluționare a contestației (Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF) de a permite accesul la dosarul administrativ, ne-am adresat cu o acțiune directă instanței de contencios administrativ și fiscal.

Prin sentința civilă nr. 436 din 29 ianuarie 2019, Tribunalul București a constatat refuzul nejustificat al Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București de a permite accesul contribuabilului la dosarul administrativ, cu consecința restrângerii nejustificate a dreptului la apărare și, în consecință, a obligat organul fiscal să acorde dreptul de acces la întregul dosar administrativ care a stat la baza emiterii deciziei de impunere F-MJ nr. 6/17.04.2018 și a respectiv a raportului de inspecție fiscală F-MJ nr. 6/17.04.2018.

La data de 17 septembrie 2019, Curtea de Apel București a respins ca nefondat recursul fiscului, astfel încât hotărârea primei instanțe a devenit definitivă și va fi pusă în executare (benevol sau sub presiunea sancțiunilor instituite de Legea nr. 554/2004 în sarcina conducătorului autorității fiscale).

Este convingerea noastră că această nouă linie de jurisprudență va avea o importanță practică deosebită, permițând contribuabililor să aibă acces la toate documentele și informațiile pe baza cărora s-au formulat concluziile raportului de inspecție fiscală și să își moduleze mai bine argumentele în funcție de materialul documentar complet al cauzei.

Clientul a fost reprezentat, în această procedură, de o echipă de avocați compusă din Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș (Baroul Arad) și Av. Lia Pricope (Baroul Cluj).

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații asigură asistența și reprezentarea juridică în toate procedurile fiscale și în toate tipurile de litigii fiscale. Toate informațiile privind avocații societății, ariile de practică și evenimentele juridice recente pot fi accesate de pe pagina noastră web, la adresa https://www.costas-negru.ro.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.