ANAF în culpă, obligată să plătească dobânzi fiscale uriașe

Cu o nedisimulată satisfacție, echipa Costaș, Negru & Asociații anunță finalizarea cu succes a unui litigiu fiscal și stabilirea cu titlu definitiv a obligației Agenției Naționale de Administrare Fiscală la plata unor dobânzi fiscale uriașe.

În fapt, prin decizia civilă nr. 1058 din 11 septembrie 2019, Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal a îndreptat parțial sentința civilă nr. 243 din 6 februarie 2019 a Tribunalului Cluj și a confirmat obligația Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a plăti reclamantului (dezvoltător imobiliar, persoană fizică):

– suma de 229.011 lei, reprezentând excedentul TVA-ului de rambursat de la bugetul de stat (rezultat din deducerea din TVA-ul de colectat a TVA-ului plătit în amonte);

– dobânzi fiscale aferente debitului principal, calculate de la data de 1 iunie 2008.

În mod normal, această soluție nu ar trebui să mire pe nimeni, ea fiind o aplicare exactă a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 iulie 2015 în afacerea C-183/14, Salomie și Oltean. Prin această hotărâre, instanța europeană a atras atenția autorităților naționale asupra principiului neutralității fiscale, acestea fiind obligate să determine și să valorifice dreptul de deducere al TVA-ului pentru dezvoltătorii imobiliari verificați. Natural, exercitarea acestui drept de deducere conduce la micșorarea obligațiilor fiscale stabilite retroactiv în sarcina dezvoltătorilor imobiliari sau, în cazuri mai puține, chiar determinarea unui excedent de TVA.

Pe de-o parte, argumentația fiscală a echipei Costaș, Negru & Asociații a fost în sensul existenței unei obligații de rambursare a TVA-ului în exces, cuantumul TVA-ului de rambursat fiind stabilit în litigiul principal, de către expertul fiscal desemnat de către instanță. Astfel, în cazul nostru concret, expertul a concluzionat că reclamantul avea TVA de recuperat de la bugetul de stat într-un cuantum ce depășea TVA-ul de plată. Instanța de judecată a validat concluziile expertului și cuantumul TVA-ului de recuperat, astfel încât în cel mai recent litigiu această chestiune nu a mai fost una litigioasă, ea fiind tranșată definitiv în litigiul de fond. Cu alte cuvinte, autoritatea considerentelor hotărârii judecătorești din procesul de fond era opozabilă fiscului, care avea datoria de a rambursa TVA-ul în cuantum de 229.011 lei.

Pe de altă parte, s-a pus problema de a afla când anume trebuia restituit acest TVA de către fisc. Curtea de Apel Cluj a validat, la 11 septembrie 2019, teza expusă de către avocații societății civile Costaș, Negru & Asociații în sensul că TVA-ul trebuia rambursat de la data determinată de către fisc – sau judiciar, de către instanță, pe baza concluziilor expertului – ca fiind data la care contribuabilul trebuia să se înregistreze în scopuri de TVA (în cazul nostru, 1 iunie 2008).

În raport de această din urmă concluzie, Curtea de Apel Cluj a recunoscut și dreptul contribuabilului la obținerea unei despăgubiri pentru întreaga perioadă în care a fost privat de folosul sumei de 229.011 lei, adică a stabilit în sarcina Agenției Naționale de Administrare Fiscală obligația de a plăti dobânzi fiscale aferente debitului principal, de la data de 1 iunie 2008 și până la data restituirii efective. Un calcul simplu arată faptul că, în cauză, până la data de 30 septembrie 2019 se vor fi acumulat dobânzi fiscale totale în valoare de 407.616 lei. Altfel spus, fiscul va restitui contribuabilului doar din dobânzi o sumă ce se apropie de dublul debitului principal. Acesta este, în fapt, bumerangul care poate lovi o autoritate fiscală încremenită în timp și incapabilă să înțeleagă consecințele fiscale ale refuzului sistematic de a restitui sumele datorate contribuabililor.

Avocații care au contribuit la finalizarea cu succes a acestei cauze, din echipa Costaș, Negru & Asociații, sunt: av. dr. Cosmin Flavius Costaș – Asociat Coordonator; av. Alexandra Maria Mureșan; av. Roxana Elena Stuparu.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.