CJUE, afacerea Cridar Cons: Suspendarea sine die a soluționării contestațiilor fiscale este contrară dreptului european

La data de 24 februarie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza C-582/20, Cridar Cons și a stabilit că o suspendare sine die a soluționării contestațiilor fiscale datorită legăturii lor alegate cu un dosar penal, așa cum este aceasta impusă de art. 277 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală român, este contrară dreptului european.

Pentru a se pronunța astfel, Curtea a analizat două întrebări transmise de către Înalta Curte de Casație și Justiție la 23 iulie 2020:

  1. Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se interpretează în sensul că se opun unei legislații naționale care permite organelor fiscale ca, după ce au emis o decizie de impunere prin care au refuzat recunoașterea dreptului de deducere a TVA plătite în amonte, să suspende soluționarea contestației administrative până la soluționarea unui dosar penal care ar putea furniza elemente obiective suplimentare referitoare la implicarea persoanei impozabile în frauda fiscală?
  2. Răspunsul Curții de Justiție a Uniunii Europene la întrebarea anterioară ar putea fi diferit dacă, pe parcursul suspendării soluționării contestației administrative, persoana impozabilă ar beneficia de măsuri provizorii apte să suspende efectele refuzului dreptului de deducere a TVA?

În argumentarea sa, Curtea de Justiție a menționat în special:

– faptul că suspendarea unei contestații fiscale administrative este permisă atunci când autoritatea fiscală caută să obțină “probe suplimentare” care i-ar putea influența decizia;

– faptul că durata unei asemenea suspendări nu poate depăși o perioadă rezonabilă;

– faptul că se impune compensarea contribuabililor pentru pierderea suferită ca urmare a faptului că TVA nu le este rambursată sau că aceasta este nelegal colectată printr-o decizie de impunere.

Curtea de Justiție a subliniat de asemenea necesitatea existenței unor mecanisme specifice care să ofere contribuabililor posibilități de a solicita verificarea judiciară a deciziei de suspendare și respectiv de a obține suspendarea deciziei de impunere.

Cridar Cons a fost reprezentată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de doi profesori ai Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Dr. Cosmin Flavius Costaș (Asociat Coordonator – Costaș, Negru & Asociații) și Dr. Septimiu Ioan Puț (Cabinet Avocat Septimiu Ioan Puț).

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.