Facilități fiscale pentru construcții. Actualizări recente

Facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor rămân a fi un subiect care preocupă organele legislative din România. Stimulentele acordate în domeniul construcțiilor pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 au creat mari discuții, întrucât există și la acest moment contribuabili care au avut de suferit în urma lacunelor legislative și problemelor date de interpretarea și aplicarea a textelor legale.

Dorim să atragem atenția contribuabililor care activează în domeniul construcțiilor asupra faptului că există o nouă modificare a prevederilor art. 60 pct. 5 din Codul fiscal intervenite prin Ordinul nr. 2044/2023 pentru modificarea Ordinul privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Pe de-o parte, amintim că legislația în vigoare prevede că salariații ce desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor beneficiază de facilități fiscale în sensul că sunt scutiți de contribuția la sănătate, scutiți de impozitul pe venitul din salarii și pot opta pentru plata sau neplata contribuției la pensii pilonul al II-lea.

Astfel cum era cunoscut încă de la începutul acestui an, noile condiții de acordare a facilităților fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2023 au fost să realizeze 80% din cifra de afaceri în domeniul construcții, exclusiv pe teritoriul României, respectiv salariul brut de încadrare pentru o normă întreagă este de minim 4000 lei.

Prin Ordinul nr. 2044/2023 se instituie și clarifică ca și condiții faptul că persoanele fizice salariate în baza contractului individual de muncă beneficiază de facilități în domeniul construcțiilor pentru activitatea desfășurată în România – art. 10 din Ordinul referit.

Totodată, în vederea aplicării facilităților fiscale, în cazul angajatorilor existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an se calculează raportul dintre cifra de afaceri realizată efectiv în domeniul construcțiilor și cifra de afaceri totală realizată cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Foarte important de subliniat este faptul că pentru determinarea procentului de 80% se va avea în vedere cifra de afaceri din activități din construcții realizate efectiv pe teritoriul României în totalul cifrei de afaceri realizate tot efectiv pe teritoriul României. Prin urmare, observăm faptul că nu se va ține cont de rezidența fiscală a beneficiarului.

Pe de altă parte, pentru beneficiarii noi înființați cifra de afaceri se calculează ca având perioadă de analiză a cifrei de afaceri care începe de la data înființării până la finele lunii când se calculează și datorează salariile.

De altfel, atenție trebuie acordată și orelor de muncă, întrucât raportarea la salariul brut de încadrare de 4.000 lei se face corespunzător unui program de lucru mediu de 165,33 ore pe lună.

Mai mult decât atât, pentru salariații care au încheiat contracte de muncă cu timp parțial, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă venitul brut lunar din salarii și asimilate salariilor este calculat proporțional cu salariul brut de încadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

Dacă angajatul înregistrează două contracte individuale de muncă, în aceeași lună, la același angajator,  în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare contract individual de muncă respectă condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) primă teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4000 lei lunar, în cazul contractului individual de muncă cu normă întreagă sau dacă venitul este acordat proporțional cu salariul brut de încadrare pentru un program normal de lucru de 8 ore/zi.

Dacă aceste venituri respectă condiția de raportare de 4000 lei, facilitățile se vor cumula, fără însă a depăși plafonul prevăzut la art. 60 pct. 5 lit. c) Cod fiscal.

Nu în ultimul rând menționăm că facilitățile fiscale se acordă pentru sumele din venitul lunar brut de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și cele asimilate acestuia. Prin urmare, partea din venitul brut lunar ce depășește suma de 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

Echipa Costaș, Negru & Asociații stă la dispoziția contribuabililor pentru a-i ajuta să confere soluții concrete pentru a bloca sistemul de abuzuri al organelor fiscale.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Larisa Mărginean din Baroul Cluj și de av. Andrei Fătu din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.