Fără Wikipedia în inspecțiile fiscale

În activitatea desfășurată în calitate de avocați și reprezentanți ai intereselor contribuabililor, un element cheie ne-a atras atenția și continuă să o facă și acum – element pe care deseori îl conștientizează chiar și inspectorii fiscali prin pierderea proceselor în favoarea celor care au contestat sumele actelor de control – interpretarea arbitrară și eronată a legislației fiscale.

Sesizăm faptul că la începuturile acestui an, Agenția Națională a Finanțelor Publice și-a propus patru obiective esențiale: îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor, soluții digitale integrate, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și nu în ultimul rând, eficiența și transparența organelor fiscale.

În acest context, apreciem că orientarea fiscului ar trebui să se concentreze spre îmbunătățirea calității interpretării legii pe care o oferă, deoarece aceștia își păstrează aceeași strategie care lasă de dorit, strategie care conduce la impunerea obligațiilor fiscale suplimentare de milioane de lei nejustificat. Inspectorii fiscali vor trebui să-și schimbe paradigmele în raport cu contribuabilii vizați prin controalele fiscale, dezideratul fiind ca inspecțiile fiscale să fie caracterizate prin eficiență și coerență.

Problema este dată de faptul că deși de multe ori contribuabilii se implică activ pe perioada derulării controalelor, dorind să transmită informații riguroase și exacte asupra situației de fapt, inspectorii fiscali continuă să evalueze stările de fapt arbitrar și abuziv.

Într-o speță recentă gestionată de societatea noastră, inspectorii fiscali au recalificat activitatea societății reprezentate ca fiind încadrată într-un alt cod CAEN decât acela declarat având în vedere specificul societății. Tema acestei inspecții a presupus verificarea acordării facilităților fiscale sau stimulentele pentru domeniul construcțiilor (pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2018) prevăzute de art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Frecvent, în practică, regăsim situații în care inspectorii fiscali nu analizează detaliat și cu ajutorul specialiștilor activitatea societăților, aceasta conducând la consecințe juridice însemnate, precum ne aflăm în ipoteza încadrării în codurile tarifare din Nomenclatura Combinată (NC). Nu sunt puține cazurile în care codurile tarifare includ o arie mai largă de produse decât cele calificate de Ordinul ANAF.

În rezonanță cu aceste orientări, deși societatea le-a prezentat exhaustiv anumite argumente, aceștia nu au înțeles legislația și au aplicat-o eronat, doar în scopul creșterii veniturilor din taxe și impozite la bugetul consolidat de stat.

Astfel, în urma verificărilor efectuate, organele de inspecție fiscală au constatat că nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile de acordare a facilităților fiscale întrucât au analizat documentele contabile și a rezultat că partenerii ei comerciali, în mare parte, activează în producția de componente pentru mașini de mare capacitate, reîncadrând activitatea societății din codul CAEN 2511 în alt cod CAEN.

Ca urmare, pentru perioada supusă controlului, au procedat la reîncadrarea eronată în nomenclatura CAEN a activității desfășurate de societate, aspect care a generat stabilirea de obligații fiscale suplimentare.

Societatea în cauză a contestat inclusiv dreptul organului fiscal de a proceda la reîncadrarea/recalificarea activității economice ca fiind circumscrisă (sau nu) unui anumit cod CAEN. Am apreciat că o asemenea reîncadrare excede atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ea fiind strict o problemă de ordin economic.

Mai mult, în context, am solicitat inspectorilor fiscali o expertiză de specialitate, aceasta fiind refuzată și, totodată, au ignorat răspunsul furnizat de Institutul Național de Statistică, care confirma încadrarea corectă pe care a făcut-o societatea reprezentată. Potrivit susținerilor noastre, analiza tehnică asupra bunurilor comercializate nu poate intra în atribuțiile/competențele controlului fiscal.

Șocant în economia cauzei a fost să descoperim că o simplă colaborare cu anumiți parteneri contractuali încadrați într-un anumit cod CAEN atrage, conform inspectorilor fiscali, obligația societății de a se încadra în același cod CAEN. Practic, cu titlu de exemplu, aceștia susțin faptul că în măsura în care o societate fabrică și comercializează caserole pentru mâncare, acest lucru transformă societatea într-un producător și livrator de mâncare. Evident lucrurile nu pot să se prezinte astfel.

În cadrul soluționării contestației fiscale, chiar Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor s-a raliat argumentelor prezentate de societate (decizia nr. 105 din 30 martie 2022). Prin urmare, organele de soluționare a contestației fiscale au sancționat conduita arbitrară a inspectorii fiscali stabilind faptul că nu prezintă relevanță faptul că beneficiarul unei lucrări activează în alte domenii de activitate și faptul că o clasificare în codul CAEN se poate realiza nu numai raportat la natura produselor, ci și prin raportare la structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producție.

Clarificatoare sunt concluziile conform cărora nu intră în atribuțiile organelor de inspecție fiscală încadrarea într-un anumit cod CAEN a unei activități deoarece aceasta presupune întocmirea unei expertize, neputând avea la bază o simplă afirmație. În rezonanță cu acest aspect, inspectorii fiscali au stabilit că încadrarea unei activități într-un anumit cod CAEN nu poate avea la bază definiții din dicționarul explicativ al limbii române sau diverse informații furnizate de site-uri web (ex. Wikipedia)

Deși chestiunile au fost lămurite până la acest moment, dezideratul fiecărui contribuabil în relația cu fiscul este ca acesta să nu fie considerat doar subiectul unei surse de evaziune și alte probleme fiscale, ci și un veritabil partener. În această relație, lucrurile ar trebui să fie echilibrate, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală ar trebui să își asume mai bine rolul de îndrumător.

Dorim să subliniem faptul că astfel de conduite nu ar mai trebui tolerate, mai ales în condițiile în care ele au consecințe fiscale extrem de importante. Este facil să scrii sume de milioane de lei pe hârtie, prevalându-te de privilegiul puterii publice și lipsa de responsabilitate (de orice tip) în cazul desființării actelor administrative fiscale. Și, cu siguranță, informațiile din surse de informare precum Wikipedia nu ar trebui să prevaleze asupra unor informații clare, de natură tehnică, cu privire la care nu există dubii.

Acest articol a fost pregătit pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. Larisa Mărginean.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.