Perimarea – Factor decisiv în soluționarea favorabilă a contestațiilor la executare

În practica societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații referitoare la domeniul executării silite întâlnim adeseori situații interesante în care executarea silită este dovedită ineficientă ca urmare a intervenției perimării.

De exemplu, printr-o decizie recent pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în materia executării silite, echipa de avocați din cadrul societății Costaș, Negru și Asociații a reușit să obțină prin formularea unei contestații la executare aferentă unui dosar de executare din anul 2013, desființarea tuturor actelor de executare silită ulterioare anului 2016 și implicit a celor anterioare acestuia an, însă în privința acestora din urma făcând excepție cele care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu.

Litigiul a fost demarat ca urmare a comunicării unor noi acte de executare la finalul anului 2020, după mai bine de 5 ani de tăcere, în care nu s-a adus la cunoștință nici un act de executare efectuat în dosar.

Astfel, am înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca în termenul legal de 15 zile contestația la executare prin intermediul căreia am solicitat anularea tuturor actelor de executare silită efectuate începând cu anul 2013, pentru mai multe considerente, cu accent pe intervenția perimării executării silite.

În ceea ce privește excepția perimării de drept a executării silite, conform art. 697 alin. (1) CPC „În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept”.

De asemenea, potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, „Executarea silită și celelalte acte care sunt de competența executorului judecătoresc se îndeplinesc la cerere, dacă legea nu dispune altfel”.

Foarte pe scurt, executorul judecătoresc a pus în vederea creditoarei în anul 2015 să confirme dacă dorește continuarea executării silite iar răspunsul creditoarei a venit abia în anul 2018. Raportat la faptul că perimarea operează de drept am arătat că acest lucru conduce la închiderea dosarului de executare.

Menționăm că în dosarul execuțional pentru recuperarea sumelor de bani datorate creditoarei au fost vândute silit două imobile. Unul din aceste imobile a fost vândut pentru suma de 338.184 lei iar cel de-al doilea imobil a fost vândut pentru suma de 160.000 lei, cele două sume adunate corespunzând întregului debit astfel că întreaga creanță trebuia să fie stinsă.

Pentru a proba perimarea executării silite efectuate am indicat instanței că la data de 26.10.2015, a fost încheiat procesul verbal de licitație imobiliară în cadrul căruia s-a consemnat că nu au fost depuse oferte de cumpărare, urmând să se fixeze un alt termen de licitație.

După încheierea procesului verbal menționat anterior, în aceeași zi, executorul judecătoresc a formulat o adresă către creditoare, prin intermediul căreia i-a pus în vedere ca în termen de 3 zile de la comunicarea respectivei adrese să solicite, în scris, dacă dorește stabilirea unui al treilea termen de licitație.

Cu toate că adresa a fost comunicată debitoarei în data de 28 octombrie 2015, conform dovezii de înmânare abia la data de 23.02.2018, la mai mult de 2 ani jumătate, creditoarea a formulat o cerere de continuare a executării silite, solicitând stabilirea unui nou termen de licitație.

Așadar, am solicitat instanței să constate că în această executare silită, creditoarea, din propria culpă, a lăsat să treacă aproape 3 ani de zile fără să mai facă vreun demers judiciar pentru recuperarea debitului restant. În dosarul de executare nu s-a mai efectuat niciun act de executare silită între 26.10.2015 și 23.02.2018, din culpa creditoarei.

Or, executarea silită constituie ultima fază a procesului civil și una dintre formele de manifestare a acțiunii civile, fiind de asemenea guvernată de principiul disponibilității, scopul urmărit de legiuitor fiind acela de a realiza grabnic dispozițiile cuprinse în titlul executoriu care se realizează prin acte de urmărire silită. Aceasta înseamnă că, odată declanșată urmărirea, creditorul urmăritor va trebui să se implice în mod activ și constant în activitatea execuțională, iar nu să se limiteze doar la a depune cereri de „continuare” a executării silite după ani de zile.

Astfel, în prezenta speță, ne aflăm în ipoteza descrisă de art. 697 alin. 1 NCPC și anume, a intervenției de drept a perimării executării silite, după trecerea celor 6 luni de pasivitate sancționabilă a creditoarei. Executorul judecătoresc avea obligația, conform art. 698 alin. 1 NCPC, să învestească instanța de executare cu o cerere de perimare.

Perimarea se întemeiază pe ideea de culpă în „delăsarea” procedurii, respectiv pe ideea de desistare a creditorului, fiind o sancțiune procesuală care constă în desființarea tuturor actelor de executare îndeplinite în dosarul execuțional.

Conform art. 698 alin. (2) CPC, perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței cuprinse în titlul executoriu și a accesoriilor. Rezultă așadar că toate actele de executare silită care au survenit după aprilie 2016 sunt efectuate în mod nelegal.

Prima instanța a ales să ignore toate argumentele aduse în sprijinul admiterii contestației la executare, urmând ca instanța superioară să modifice în tot sentința atacată și să dispună desființarea tuturor actelor de executare silită ulterioare anului 2016 și implicit a celor anterioare acestuia an, însă în privința acestora din urma făcând excepție cele care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Diana Badiu din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.