Plata în contul unic. Simplificarea regulilor fiscale

Simplificarea legislației fiscale intră într-o nouă etapă, ca urmare a unei modificări recente privind plata obligațiilor fiscale curente. Trebuie menționat, în context, că până la finalul luni iunie 2018 un contribuabil avea de efectuat mai multe plăți, în conturi de Trezorerie diferite: taxa pe valoarea adăugată; sume datorate bugetului asigurărilor sociale; sume datorate bugetului de stat.

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1612/28.06.2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (publicat în Monitorul Oficial nr. 544/29.06.2018) s-a stabilit faptul că se plătesc în contul unic următoarele obligații fiscale:

 • Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilor;
 • Impozit pe veniturile din pensii;
 • Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de instituțiile de credit;
 • Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit datorate de persoane juridice (altele decât instituțiile de credit);
 • Impozit pe dividende (inclusiv dividendele obținute din România de nerezidenți);
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică (plătitoare de impozit pe profit, de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit specific unor activități);
 • Impozit pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;
 • Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;
 • Impozit pe veniturile din dobânzi (inclusiv dividendele obținute din România de nerezidenți);
 • Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
 • Impozit pe veniturile din premii;
 • Impozit pe veniturile din alte surse;
 • Impozit pe veniturile din redevențe/comisioane obținute din România de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment;
 • Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice;
 • Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
 • Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;
 • Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;
 • Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
 • Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;
 • Impozit pe veniturile din jocuri de noroc;
 • Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;
 • Impozit specific unor activități;
 • Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;
 • contribuția de asigurări sociale;
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Distribuirea sumelor plătite în contul unic se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe baza datelor din declarațiile fiscale ale contribuabililor.