Protecție jurisdicțională provizorie împotriva unei decizii de impunere de 140.524.545 lei

Echipa Costaș, Negru & Asociații anunță cu satisfacție faptul că prin sentința civilă nr. 1271 din 24 septembrie 2021 Curtea de Apel București a decis să acorde protecție jurisdicțională provizorie pentru o persoană fizică împotriva unei decizii de impunere cu o valoare totală de 140.524.545 lei (din 2009).

Cererea de suspendare a deciziei de impunere s-a bazat pe art. 14 din Legea nr. 554/2004 și art. 278 Cod Procedură Fiscală. Din ceea ce cunoaștem, este cea mai mare valoare a unei datorii fiscale a unei persoane fizice care să fie discutată într-o instanță fiscală.

În fapt, persoana fizică a fost printre primii dezvoltători imobiliari inspectați de autoritățile fiscale în anul 2009. Acestuia i-a fost comunicată o decizie de impunere cu o valoare totală de 140.525.545 lei reprezentând TVA și penalități în decembrie 2009 și a fost executată silit de autoritățile fiscale de la acel moment.

Trebuie reținut că la acest moment, în 2021, este încă pendinte contestația fiscală împotriva deciziei de impunere din anul 2009. Acest lucru se datorează faptului că s-a suspendat soluționarea contestației fiscale pentru aproape 10 ani ca urmare a formulării de către inspecția fiscală a unei plângeri penale. Dosarul penal a fost închis în anul 2020 și acuzațiile penale clasate de procurori.

Recenta hotărâre a Curții de Apel București dovedește faptul că persoanelor fizice trebuie să le fie recunoscută o protecție jurisdicțională provizorie împotriva deciziilor de impunere până la momentul în care au ocazia să conteste asemenea decizii în fața instanței. În afacerea prezentă există de asemenea argumente care privesc faptul că:

– durata totală a procedurilor fiscale și penale a depășit termenul rezonabl și constituie o violare evidentă a art. 6 par. 1 din Convenție;

– există mai multe chestiuni procedurale în discuție, în special datorită faptului că acest contribuabil a fost inspectat de o structură centrală căreia i s-a atribuit competență la două zile după emiterea deciziei de impunere printr-un ordin administrativ care nu a fost publicat niciodată în Monitorul Oficial;

– decizia de impunere din 2009 este în mod clar incompatibilă cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene în afaceri precum Tulică și Plavoșin și Salomie și Oltean; mai precis, în 2009 autoritățile fiscale nu au luat în considerare dreptul de deducere al contribuabilului, în timp ce TVA a fost adăugată la prețul tranzacțiilor și nu inclusă în preț;

– pentru cel puțin unele dintre tranzacții se aplică o cotă redusă de TVA de 5%;

– per ansamblu, toate aceste argumente vor influența cuantumul total al TVA și penalităților datorate, dacă acestea se datorează.

Dosarul a fost gestionat de o echipă de avocați ai Costaș, Negru & Asociații condusă de partenerii Cosmin Flavius Costaș și Lia Pricope, care au lucrat alături de colegii Marian Tudor, Andrei Nițu și Daniela Bălăiță din Baroul București.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.