Suspendare art. 15, după pronunțarea instanței de fond

Deschidem 2018 cu o soluție inovativă obținută de avocații Costaș, Negru & Asociații: suspendarea unui act administrativ fiscal, în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, după finalizarea procesului în fond.
În cauză, societatea pe care o reprezentăm a formulat în vara anului 2016 o cerere de suspendare a unei decizii de impunere, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004. Cererea a fost respinsă de un celebru complet de vară al Curții de Apel Cluj, iar recursul se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție doar la 6.02.2018.

Între timp, la 19.10.2017, contribuabilul a obținut la Curtea de Apel Cluj anularea integrală a deciziei de impunere prin care se stabileau obligații fiscale suplimentare de aproximativ 2,6 milioane lei.
În aceste circumstanțe, avocații Costaș, Negru & Asociații au considerat deschisă calea formulării unei noi cereri de suspendare, grefată pe dispozițiile art. 15 din Legea nr. 554/2004. Pe de-o parte, s-a avut în vedere faptul că desființarea deciziei de impunere în primă instanță reprezintă un element nou, care justifică formularea unei noi cereri de suspendare. Pe de altă parte, era absolut necesară obținerea unei protecții provizorii pentru contribuabil, în condițiile în care durata estimată a litigiului la Înalta Curte de Casație și Justiție, în recurs, este de aproximativ 3 ani.

Cererea de suspendare a fost admisă prin sentința civilă nr. 396/11.12.2017 a Curții de Apel Cluj – Secția a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal. În fapt, instanța validează poziția Costaș, Negru & Asociații în sensul că o asemenea cerere de suspendare este admisibilă, chiar și după finalizarea litigiului pe fond, atât timp cât litigiul nu a fost soluționat definitiv. Prin urmare, interpretarea corectă a textului art. 15 din Legea nr. 554/2004 este în sensul că pot fi formulate cereri de suspendare a unui act administrativ și în perioada cuprinsă între data pronunțării soluției pe fond și data verificării legalității acestei soluții în recurs.
Deși soluția Curții de Apel Cluj a fost recurată, apreciem că în perioada următoare vom asista la o consolidare a jurisprudenței locale și naționale pe această temă, în condițiile unei desfășurări tot mai lente a litigiilor fiscale.

Echipa Costaș, Negru & Asociații rămâne pe poziții, în eterna luptă cu fiscul și în slujba contribuabililor care apelează la serviciile noastre în litigiile fiscale.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.