Suspendarea unei decizii de impunere prin ordonanță președințială

La data de 3 iunie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție (Secția Contencios Administrativ și Fiscal) a menținut o hotărâre a Curții de Apel Cluj și a confirmat posibilitatea suspendării unei decizii de impunere prin intermediul ordonanței președințiale.

În fapt, prin sentința civilă nr. 105 din 19 aprilie 2019 [publicată in extenso și comentată în revista Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2019, accesibilă aici – https://www.hamangiu.ro/cluj-tax-forum-journal-3-2019], Curtea de Apel Cluj (Secția Contencios Administrativ și Fiscal) a abordat problema protecției jurisdicționale a contribuabilului, într-o afacere în care societatea reclamantă nu mai avea niciun remediu juridic disponibil pentru a obține suspendarea unei decizii de impunere.

Vom preciza că, deși societatea a obținut anularea pe fond a deciziei de impunere, aceasta trebuia să aștepte aproximativ trei ani pentru judecarea recursului administrației fiscale și risca să fie executată silit decizia de impunere în tot acest interval. Această problemă este generată în principal de împrejurarea că potrivit legii române anularea unei decizii de impunere în primă instanță nu produce niciun efect asupra procedurii de executare silită.

Curtea de Apel Cluj a valorizat o serie de argumente referitoare la aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, a constatat că art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 și Codul de proedură fiscală român nu ofereau remedii pentru suspendarea unui act administrativ fiscal prejudiciabil și a admis în cele din urmă o cerere de ordonanță președințială prin care a suspendat executarea deciziei de impunere până la soluționarea recursului de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Hotărârea prezentată și argumentația sa puternică se îndepărtează de o jurisprudență anterioară care a ignorat un remediu similar în litigiile fiscale și constituie un bun prilej de comentarii cu privire la necesitatea unei reforme a regulilor procesului fiscal.

La data de 24 februarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat litigiul principal pe fond și a respins recursul organelor fiscale.

Prin urmare, la data de 3 iunie 2021, aceeași Înaltă Curte a decis că administrația fiscală nu mai avea interes în susținerea recursului împotriva sentinței civile nr. 105 din 19 aprilie 2019 a Curții de Apel Cluj și prin urmare a respins recursul.

Clientul a fost reprezentat de o echipă coordonată de Dr. Cosmin Flavius Costaș, Asociat Coordonator și coordonator al practicii de Drept Fiscal și Litigii Fiscale.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.