Certificatele verzi – O obligație sau o necesitate?

La început de noiembrie, liderii lumii se întâlnesc la Sharm el-Sheikh (Egipt) pentru Conferința Națiunilor Unite cu privire la Schimbările Climatice (2022) sau COP27 (a 27-a conferință de acest tip). În acest context, urmărind un subiect care necesită recent asistență juridică și în România, echipa Costaș, Negru & Asociații analizează problematica certificatelor verzi și a regimului lor juridic.

           I. REGLEMENTARE ȘI UTILITATE

Ce reprezintă un certificat verde și de ce acesta are o utilitate atât pentru utilizatorii de energie electrică, cât și pentru producători? Care sunt condițiile și premisele pentru a putea obține certificatele verzi și de ce avem nevoie de aceste certificate?

În acest articol ne propunem să răspundem la aceste întrebări cât mai clar și pe înțelesul tuturor.

Una dintre căile alese de multe țări pentru reducerea poluării și a emisiilor de dioxid carbon este stimularea producției de energie din surse regenerabile.

V-ați gândit vreodată pentru ce achităm o sumă în plus pentru factura la energia electrică? Acest excedent reprezintă costul certificatelor verzi prin care consumatorul final contribuie la un mediu mai puțin poluat. Pe de altă parte, firmele care au investit în producția de energie curată sunt recompensate prin mecanismul certificatelor verzi. Pentru fiecare MWh livrat primesc un anumit număr de certificate verzi, în funcție de tehnologia folosită (eoliană, solară, biomasă sau altele).

Cu toate acestea, certificatele verzi au și proprietatea de a fi tranzacționate pe o piață organizată, ceea ce le sporește funcționalitatea și utilitatea practică.

Astfel, Legea nr. 220/2008 este o transpunere a Directivei nr. 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23.04.2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor nr. 2001/77/CE și nr. 2003/30/CE. Conform 2 lit. h din Legea nr. 220/2008: Certificatul verde este titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantități de energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii. Certificatul verde nu este un instrument financiar.

Tranzacționarea și obligația de achiziție de certificate verzi trebuie realizată în mod transparent, centralizat și nediscriminatoriu pe piețele centralizate administrate de operatorul comercial al pieței de energie electrică.

Autoritatea responsabilă pentru crearea unei piețe organizate, transparente și funcționale este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – în continuare De asemenea, aceasta stabilește și cota obligatorie de achiziție pentru furnizori în funcție de cota de susținere a energiei E-SRE (Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie).

Pentru consumatorul final, un certificat verde este echivalentul unei sume de bani pe care o plătește pentru kWh consumat în fiecare lună. Aceasta atestă faptul că energia utilizată în luna anterioară provine dintr-o sursă regenerabilă.

Pentru fiecare MWh de energie produs din surse regenerabile, producătorilor acreditați le sunt alocate un număr de certificate verzi în funcție de sursa energiei produse. În același timp, furnizorii care alimentează cu energie consumatorii finali au obligația de a achiziționa de la acei producători un anumit număr de certificate verzi proporțional cu cantitatea de energie electrică comercializată către consumatorii finali.

Sistemul presupune că producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc de la operatorul de transport și sistem – Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica, un număr de certificate verzi pentru fiecare MWh de energie produs și livrat în rețea. Acesta emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora. Certificatele verzi emise astfel sunt supuse tranzacționării și dobândesc valoare doar în acel moment.

Obligația de achiziție de certificate verzi se realizează doar pentru o anumită cantitate de energie electrică. Astfel, furnizorii de energie electrică și, în anumite condiții, producătorii sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv și cantitatea de energie electrică exprimată în MWh furnizată anual consumatorilor finali.

Anual ANRE stabilește, pentru fiecare furnizor și pentru fiecare din producătorii care au obligația de a achiziționa certificate verzi, gradul de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

În cazul în care nu sunt achiziționate aceste certificate, furnizorii, precum și producătorii care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 80 euro pentru fiecare certificat neachiziționat.

           II. ACREDITAREA PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE

Pentru a putea realiza toate aceste demersuri, operatorul economic care deține centrale electrice ce folosesc surse regenerabile trebuie să obțină acreditarea din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Acreditarea este activitatea pe care această autoritate o desfășoară în vederea acordării dreptului de a beneficia de sistemul de promovare cu certificate verzi în condițiile legii.

Acest proces începe prin etapa documentației de acreditare, mai exact printr-o cerere adresată registraturii ANRE, care se soluționează printr-o decizie de acreditare. ANRE publică şi actualizează pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditați și a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi. În cazul respingerii acreditării, decizia ANRE poate fi contestată la instanța judecătorească de contencios administrativ.

           III. TRANZACȚIONAREA CERTIFICATELOR VERZI

Producătorii și furnizorii de energie electrică din surse regenerabile pot tranzacționa certificatele verzi prin intermediul Pieței centralizate a certificatelor verzi sau prin intermediul Pieței contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Valabilitatea certificatelor verzi este de 16 luni.

Piața centralizată a certificatelor verzi

În vederea desfășurării acestor tranzacții, OPCOM este autoritatea care asigură cadrul legal, conform reglementărilor ANRE. OPCOM, ca administrator al Pieței centralizate a certificatelor verzi, nu participă pe această piață la fluxurile financiare dintre cumpărători și vânzători. În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 220/2008, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pentru anul 2022 se încadrează între:

  • Valoarea minimă de tranzacționare: 144,6598 lei/CV (29,4 euro/CV);
  • Valoarea maximă de tranzacționare: 172,2140 lei/CV (35 euro/CV).

Piața contractelor bilaterale

Pe piața contractelor bilaterale de certificate verzi participanții sunt liberi să se angajeze în tranzacții bilaterale prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare la prețuri negociate pe durate determinate.

Vânzătorul de certificate verzi are dreptul să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale și să încaseze contravaloarea certificatelor verzi vândute. Cumpărătorul, la fel, are dreptul să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale. Acesta poate să vândă altor cumpărători certificate verzi cumpărate în plus față de cota anuală obligatorie cu încadrarea în scală de preț legal stabilită și să utilizeze certificatele verzi cumpărate într-un an, suplimentar față de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligațiilor aferente anului următor, dacă acestea își păstrează valabilitatea.

Orice neînțelegere sau dispută care poate apărea se soluționează, de regulă, pe cale amiabilă între părțile implicate. Dacă divergența nu a putut fi rezolvată pe cale amiabilă, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Prin excepție, în cuprinsul contractelor bilaterale, părțile pot stabili, de comun acord, alte organe sau entități de arbitraj pentru rezolvarea divergențelor.

În concluzie, sistemul certificatelor verzi reprezintă o schemă de sprijin pentru încurajarea producătorilor de energie electrică de a folosi surse regenerabile, de a deveni mai competitivi, pentru un efect pozitiv și eficient în domeniul producției de energie. De altfel, acest aspect constituie un factor important în conservarea resurselor limitate pe care le avem și crearea unui echilibru între nivelul de consum și pagubele pe care le-ar genera nivelul de producție din resurse epuizabile.

Acest articol a fost pregătit pentru Blog-ul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. Adela Suciu și av. Nicoleta Dreglea, din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

 

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.