Clauze bancare abuzive anulate. Obligația de restituire

Tribunalul Sălaj a pronunțat o nouă decizie favorabilă cliențiilor noștri, cu privire la caracterul abuziv al comisioanelor de administrare, respectiv de acordare și majorarea unilaterală a dobânzilor,  efectuată  de către Banca Comercială Română, în temeiul unor clauze abuzive. Ca urmare a acestei hotărâri judecătorești, Banca a fost obligată să le restituie împrumutaților, supuși deja procedurii de executare silită, sumele percepute cu titlu de comision de administrare, comision de acordare, precum și  sumele percepute în urma majorării abuzive a dobânzii.

Mai exact, prin sentința civilă nr. 1705/6.10.2017 Judecătoria  Zalău a admis în partea acțiunea formulată în numele cliențiilor noștri. Astfel, instanța a constatat caracterul abuziv al clauzelor referitoare la comisionul de acordare, comisionul de administrare și al clauzelor care îi permiteau băncii să modifice în mod unilateral nivelul dobânzii (inclusiv al dobânzii penalizatoare), fără a ține cont de un  indice obiectiv.

Ca urmare a anulării acestor clauze, Judecătoria Zalău a dispus restituirea sumelor percepute de bancă cu titlu de comision de administrare, comision de acordare, însă în mod regretabil a respins solicitarea noastră de obligare a pârâtei și la restituirea sumelor încasate prin majorarea abuzivă a dobânzii. Raționamentul a fost acela că, instanța poate doar exclude o clauză abuzivă din contract, fără a proceda la modificarea ei, raportat la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Așadar, în fața instanței de fond lupta a fost în mare parte câștigată, însă ne-a rămas de ”corectat” soluția referitoare la restituirea sumelor încasate de către bancă prin majorarea dobânzii.

În urma promovării apelului (atât de către bancă, cât și de către clienții noștri), Tribunalul Sălaj a valorificat argumentele prezentate de echipa Costaș, Negru și Asociații și a concluzionat că, într-adevăr, soluția Judecătoriei Zalău era corectă cu privire la comisioane, respectiv cu privire la caracterul abuziv al clauzelor care permiteau modificarea unilterală a dobânzii, însă această hotărâre judecătorească era nelegală în ceea ce privește respingerea petitului de obligare a băncii la restituirea sumelor încasate în urma majorării dobânzii.

În consecință, prin decizia civilă nr. 756/28.06.2018 Tribunalul Sălaj a dispus și obligarea Băncii Comerciale Române la restituirea sumelor încasate prin majorarea dobânzii în mod unilateral. Practic, instanța de fond a considerat în mod greșit că, prin admiterea acestui petit ar proceda și la modificarea contractului, nu doar la excluderea unei clauze. După cum am arătat în fața Tribunalui Sălaj, acțiunea a vizat tocmai excluderea clauzelor abuzive, iar ca efect al excluderii acestor clauze, rămân în ființă prevederile contractuale referitoare la dobânda fixă, fără a fi necesar ca instanța să modifice convenția încheiată între părți. În acest sens subliniem că nivelul  fix al dobânzii a fost convenit de către părți prin contractul de credit, urmând ca acele prevederi să rămână în ființă, singurele clauze care nu vor mai produce efecte juridice fiind cele referitoare la caracterul variabil al dobânzii.

Argumentele juridice expuse în fața instanțelor au fost sintetizate de av. Alina Mihaela Gherman din Baroul Cluj, membră a echipei Costaș, Negru & Asociații.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.