Evaziune fiscală. Ne bis in idem. Decizia Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021. Hotărâre fiscală ce confirmă realitatea operațiunilor. Achitare în procesul penal subsecvent

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a obținut recent confirmarea unei soluții de achitare în procesul penal, ca urmare a receptării corecte a Deciziei Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021 și a constatării faptului că, într-o procedură fiscală anterioară, s-a stabilit deja realitatea tranzacțiilor pentru care erau formulate acuzațiile de evaziune fiscală.

În fapt, la 23 decembrie 2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a trimis în judecată trei persoane, acuzate de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005. Acuzația principală a fost aceea că administratorul societății R. a înregistrat în contabilitate facturi cu conținut nereal emise de furnizorii C., B., W., M. și I. (operațiuni fictive de achiziție bunuri și servicii), iar apoi a solicitat rambursarea TVA.

În paralel, ca urmare a emiterii unei decizii de angajare a răspunderii fiscale solidare față de administratorul societății R., acesta a atacat decizia la Curtea de Apel Pitești – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Prin sentința civilă nr. 77/F-CONT din 16 mai 2019, definitive prin nerecurare, Curtea de Apel Pitești a anulat decizia de angajare a răspunderii solidare. În motivare s-a reținut, cu trimitere și la expertiza administrată în cauză, că toate tranzacțiile societății R. cu furnizorii C., B., W., M. și I., dar și cu alte societăți furnizoare, au fost reale, societatea R. deținea documente justificative și și-a exercitat legal dreptul de deducere al TVA.

Prin sentința penală nr. 194 din 3 noiembrie 2021 a Tribunalului Vâlcea – Secția Penală a fost achitat administratorul societății R. și, consecutiv, toți ceilalți acuzați, în baza art. 16 lit. b) teza I, cu trimitere la art. 52 alin. (3) Cod procedură penală.

Pentru a decide astfel, Tribunalul Vâlcea a reținut incidența în cauză a Deciziei Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021, prin care s-a constatat neconstituționalitatea art. 52 alin. (3) Cod procedură penală. Judecătorul a constatat că realitatea operațiunilor pentru care Parchetul cerea condamnarea a fost deja stabilită printr-o altă hotărâre definitivă, pronunțată în materie fiscală. Prin urmare, Tribunalul a pus în discuție incidența acestei hotărâri definitive în materie fiscală ca o chestiune prealabilă,  nu a administrat nicio probă în procesul penal și a dispus achitarea, acordând eficiență sentinței civile nr. 77/F-CONT din 16 mai 2019 a Curții de Apel Pitești – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Reamintim, ca urmare a pronunțării deciziei Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021, art. 52 alin. (3) Cod procedură penală are în prezent următoarea formă: “Hotărârile definitive ale altor instanțe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în fața instanței penale”.

Apelul declarat de Parchet și de fisc a fost respins, după vii dezbateri, prin decizia penală nr. 427/A din 4 mai 2022 a Curții de Apel Pitești – Secția Penală.

Pentru a confirma soluția de achitare, Curtea de Apel Pitești – Secția Penală a reținut similaritatea între starea de fapt din speță și cea din hotărârea de condamnare a României la CEDO în afacerea Lungu și alții c. României (2014). Mai mult, făcând o analiză mai vastă a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene circumscrise principiilor ne bis in idem și securității juridice, instanța penală a recunoscut practic identitatea de chestiune litigioasă între cele două proceduri, întrucât:

  • obiectul celor două proceduri era același: dacă operațiunile au fost reale sau fictive;
  • există o identitate de părți: statul și contribuabilul;
  • prin probele administrate în procedura fiscală (expertiză judiciară și înscrisuri) s-a certificate realitatea operațiunilor și existența tuturor documentelor justificative care au stat la baza înregistrării lor în contabilitate.

Curtea de Apel Pitești – Secția Penală a subliniat, în motivarea sa, faptul că probele administrate în cadrul litigiului fiscal pot demonstra sau infirma dincolo de orice dubiu rezonabil caracterul fictiv al unei tranzacții, dacă operațiunile comerciale au fost reale sau fictive, dacă evidențierea acestora în contabilitate a fost legală sau nu, implicit elementele de tipicitate obiectivă ale unei infracțiuni de evaziune fiscală. Această constatare este deosebit de importantă pentru că, în prezent, chiar în urma pronunțării Deciziei Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021, unele instanțe penale apreciază că au exclusivitatea stabilirii realității sau fictivității unor operațiuni comerciale.

S-a spus astfel, explicit, că în speță constatările instanței fiscale – Curtea de Apel Pitești – Secția Contencios Administrativ și Fiscal – au dobândit autoritate de lucru judecat, în sensul art. 430 Cod procedură civilă.

În opinia avocaților care au asigurat apărarea administratorului societății R. în dosarul penal, această hotărâre a Curții de Apel Pitești – Secția Penală reprezintă o piesă de jurisprudență extrem de importantă și un prim exemplu de aplicare corectă și coerentă a Deciziei Curții Constituționale nr. 102 din 17 februarie 2021. De asemenea, hotărârea relevă aplicarea corectă a principiilor ne bis in idem și securității juridice, prin valorificarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Clientul a fost reprezentat în procesul penal de partenerii societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, av. dr. Cosmin Flavius Costaș (Baroul Arad) și av. drd. Lia Pricope (Baroul Arad) și de av. Dominic Pop (Baroul București).

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 13 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea lor fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.