Spălare de bani. Constituire a unui grup infracțional organizat. Achitare

În dezvoltarea practicii de drept penal, echipa Costaș, Negru & Asociații a obținut recent o achitare importantă într-un caz instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș. Infracțiunile care au făcut obiectul trimiterii în judecată au fost infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, infracțiuni prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, respectiv art. 29 din Legea nr. 656/2002.

Sub aspectul stării de fapt, s-a reținut că în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2010-2012, prin intermediul unui circuit fraudulos cei trei inculpați ar fi folosit conturile bancare a unei societăți, pentru a putea fi recompensați diferiți medici care își dirijau pacienții la farmaciile societății ori spre cele partenere. Or, anchetatorii au considerat că plățile efectuate nu puteau fi justificate legal, persoanele trimise în judecată folosind astfel un carusel profitabil, iar unele sume plătite cu titlu de sponsorizări ar fi fraudat bugetul de stat.

Dosarul a ajuns în faţa Tribunalului Mureş în anul 2013, acuzaţiile fiind de constituire de grup infracţional organizat pentru toţi inculpaţii, la care s-au adăugat, după caz, delapidare şi spălare de bani în formă continuată. Prin sentința civilă nr. 125/27.10.2020 Tribunalul Mureș a hotărât condamnarea clientului nostru la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și achitarea sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, apreciind că nu sunt probe care să ateste săvârșirea acestei infracțiuni.

Întrucât s-a apreciat ca fiind nelegală și netemeinică această hotărâre în parte, s-a formulat apel. Motivele principale care au fost subsumate în cadrul memoriului de apel au fost date de încălcarea dreptului la un proces echitabil și inexistența întrunirii condițiilor obiective și subiective care conturează existența infracțiunii de spălare de bani.

Prima facie, lecturând sentința atacată era facil de observat că prima instanță s-a limitat la a prelua starea de fapt expusă de către organele de urmărire penală din rechizitoriu, fără a proceda la o analiza concretă a probelor administrate în etapa cercetării judecătorești. De asemenea, mai observăm faptul că instanța nu a răspuns apărărilor invocate de către inculpat prin intermediul apărătorilor aleși.

Din această perspectivă, hotărârea judecătorescă trebuie să aibă la bază un proces logic, de analiză științifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului, proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea, prin înlăturarea unor probe și reținerea altora. Evident, acest proces logic, de analiză nu poate aparține decât judecătorului și trebuie să se regăsească în scris, în motivarea hotărârii.

În al doilea rând, pentru a fi în prezența infracțiunii de spălare a banilor, sub aspectul laturii obiective trebuie să existe o acțiune de transfer, dobândire, deținere sau folosire a bunurilor, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni, din probele administrate lipsind cu desăvârșire o astfel de acțiune pentru clientul subscrisei.

În continuare, analizând normele de incriminare a infracțiunii de spălare a banilor observăm că latura subiectivă constă în vinovăția sub forma intenției directe, calificate prin scop, respectiv ascunderea sau disimularea originii ilicite a bunurilor sau de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei. Este evident că pentru a se putea reține infracțiunea de spălare de bani este necesar să se dovedească intenția de ascundere sau de disimulare a originii ilicite a bunurilor.

Prin urmare, astfel cum am susținut pe parcursul litigiului, probele administrate atât în faza de urmărire penală, cât și în fața primei instanțe și în fața instanței de apel, dovesc lipsa elementului subiectiv al faptei reținute în sarcina inculpatului.

Consecință a acestor apărări, prin decizia nr. 275/2022 Curtea de Apel Târgu-Mureș a fost desființată integral sentința atacată și, în rejudecare, în baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza întâi Cod procedură penală instanța de judecată a achitat inculpatul sub aspectul acuzației de comitere a infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală a fost achitat sub acuzația de comitere a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Pentru a decide astfel, Curtea a valorificat apărările puse în discuție, judecătorul cauzei statuând că nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate (latura obiectivă) a infracțiunii de spălare de bani, iar totodată fapta de constituire de grup infracțional organizat nu există.

Apreciem că această decizie este una echitabilă raportat la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, deoarece trebuie sancționate abordări superficiale care constituie doar aparența unor motivări a unei hotărârii judecătorești, iar nu o veritabilă soluție corectă și completă.

Obligația de motivare a unei hotărâri trebuie înțeleasă ca un silogism logic, de natură a explica inteligibil hotărârea luată, prin intermediul căruia se oferă o expunere a argumentelor fundamentale, care, prin conținutul lor sunt susceptibile să influențeze soluția.

Echipa Costaș, Negru & Asociații este satisfăcută atât de soluția obținută și de motivarea Curții de Apel, cât și de propria prestație care dovedește calitatea departamentului de drept penal. Reprezentarea în acest dosar penal a fost asigurată de av. Maria Monica Tușa (Baroul Cluj) și av. Larisa Mărginean (Baroul Arad).

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 13 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.