Fonduri europene. Retragerea nejustificată a sprijinului financiar acordat de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Printr-o decizie de dată recentă, Curtea de Apel Alba Iulia a validat soluția pronunțată de Tribunalul Alba în sensul respingerii recursului declarat de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba Iulia. Prin sentința pronunțată, Tribunalul Alba a sancționat comportamentul arbitrar al Agenției, care a înțeles să retragă sprijinul acordat unui fermier, deși exploatația condusă de către acesta a îndeplinit condițiile impuse de către legislația în vigoare pentru a beneficia de subvențiile solicitate.

În perioada 2017 – 2019, clientul nostru a depus la Centrul Județean al Agenție pentru Plăți și Intervenție pentru Agricutură Alba o serie de cereri de plată pentru campaniile din perioada 2017 – 2019, prin care a solicitat acordarea sprijinului atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic.

Deși a respectat obligațiile asumate prin depunerea cererilor de plată, la data de 21.09.2018 și la data de 16.08.2019, exploatația pe care o deține a fost supusă unor controale efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba Iulia.

Inițial, prin raportul de control întocmit la data controlului din 21.09.2018 în prezența reclamantului, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba Iulia a stabilit că normele privind ecocondiționalitatea au fost respectate de către clientul nostru, exploatația administrată de către acesta îndeplinind toate condițiile pentru a beneficia de sprijinul pentru sectorul zootehnic solicitat prin cererile de plată formulate. Având în vedere aspectele constatate, în cuprinsul raportului de control, la rubrica „Observații totale ale inspectorilor”, inspectorul a menționat faptul că „Fermierul respectă condițiile de ecocondiționalitate prevăzute de Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea – SMR 1”.

Însă ulterior, raportul de control întocmit la data de 21.09.2018 a fost modificat în mod voit de către inspectorul care a participat la efectuarea controlului, în sensul că la rubrica „Observații totale ale inspectorilor” au fost inserate un set de adăugiri evidente prin simpla lectură a documentului, forma finală a acestuia fiind următoarea: „Fermierul nu respectă condițiile de ecocondiționalitate prevăzute de SMR 1.”

În baza acestui raport de control falsificat, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba a dispus sancționarea clientului nostru, sprijinul acordat inițial pentru sectorul zootehnic fiind redus cu un procent de aproximativ 75 %.

Trebuie să menționăm că raportul modificat nu a fost comunicat clientului nostru, fiind astfel încălcat în mod flagrant dreptul la apărare al reclamantului. Acest raport conținând observațiile nereale a fost comunicat reclamantului după aproximativ un an și jumătate de la data întocmirii acestuia și doar la solicitarea expresă a reclamantului. În acest interval de timp de un an și jumătate, clientul nostru a depus cererea unică de plată aferentă Campaniei 2019, fără însă să fie informat despre modificarea concluziilor raportului de control și despre sancțiunile aplicate.

Prin intermediul societății civile de avocați Costaș, Negru și Asociații, reclamantul a demarat o acțiune împotriva Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba Iulia, solicitând anularea tuturor actelor emise în baza raportului de control modificat.

Pentru dovedirea susținerilor exprimate prin acțiune, echipa de avocați din cadrul societății civile de Avocați Costaș, Negru și Asociații, a solicitat Tribunalului Alba atât administrarea probei cu înscrisuri, cât și administrarea probei testimoniale constând în audierea inspectorului care a participat la efectuarea controlului.

Tribunalul Alba a apreciat ca utile și concludente probele propuse de către noi și dispus încuviințarea acestora.

Audiat în calitate de martor, inspectorul ce a participat la efectuarea controlului din data de 21.09.2018 a recunoscut faptul că a procedat la modificarea concluziilor raportului din control din data de 21.09.2018, fără ca aceste modificări să fie aduse la cunoștința fermierului. Cu totul suprinzător este motivul ce a determinat modificarea concluziilor raportului de control, invocat de către martor. Astfel, acesta a arătat că deși fermierul a respectat condițiile de ecocondiționalitate privind existența unei platforme temporare în cadrul exploatației, în momentul în care a predat dosarul, i s-a transmis că la nivelul Centrului Județean Alba nu este acceptată de plano varianta utilizării platformei temporare, fiind obligat de către reprezentanții Centrului Județean Alba să modifice concluziile raportului. În baza acestui raport modificat, Centrul Județean Alba a emis deciziile de plată contestate de către clientul nostru.

Observăm astfel că una dintre instituțiile statului a cărei menire este susținerea sectorului agricol grav afectat de lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltare, a procedat în mod cu totul arbitrar la ignorarea legislației în vigoare, cu unicul scopul de a sancționa cu rea credință un fermier a cărui exploatație îndeplinea toate condițiile impuse de  Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea – SMR 1, de Regulamentul nr. 1306/2013 și de Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015.

Valorificând argumentele prezentate de către reclamant prin intermediul echipei de avocați din cadrul Sociețății Civile de Avocați Costaș, Negru și Asociații, argumente susținute de probele administrate, Tribunalul Alba a admis acțiunea și a dispus anularea actelor emise pe baza raportului de control modificat cu rea credință de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba. Soluția Tribunalului Alba a fost confirmată de către Curtea de Apel Alba Iulia, care a considerat necesară sancționarea cu nulitatea a actelor emise în defavoarea fermierului cu încălcarea intenționată a normelor legale în vigoare.

Această soluție pune sub semnul întrebării încrederea pe care fermierul onest ar trebui să o aibă în instituția a cărui unic scop este acela de a susține domeniul agricol.

Clientul a fost reprezentat în procedurile judiciare de av. Maria Monica Tușa din Baroul Cluj, care a pregătit și acest scurt material informativ.

Toate informațiile despre ariile de practică și avocații societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații pot fi găsite pe pagina web dedicată, https://www.costas-negru.ro.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.